Categorized | Thế cờ hay

Thế cờ ” Bình phong Mã phá Pháo đầu”

Cờ Tướng là trò chơi trí tuệ mà ở đó người chơi áp dụng nhiều chiêu thức khác nhau để làm nên chiến thắng. Trong cờ Tướng, người chơi phải thường xuyên áp dụng cho mình những chiến thuật. Thế cờ Tướng là một trong những bước đi trí tuệ mà người chơi tạo ra để tấn công đối phương, nhằm làm nên thế cờ có lợi cho mình.

Thế cờ ” Bình phong Mã phá Pháo đầu” là một thế cờ hay và độc đáo, kết hợp với những tinh hoa trí tuệ tính toán kỹ lưỡng nơi người chơi.

Trước tiên Mã đỏ sẽ phi lên và Mã đen sẽ đi vào giữa. Tiếp đến, Mã đỏ sẽ phi lên tạo nên thế “bình phong Mã” để hỗ trợ cho quân Tốt giữa. Tiếp đến, Mã đen sẽ phi lên, quân trọng là quân đỏ sẽ tiến Tốt ở cột số 7 sau đó Xe đen xuất ra, Xe đỏ xuất ra hỗ trợ quân Pháo. Xe đen lúc này phi xuống bắt Tốt đè Mã. Quân đỏ sẽ phi Tượng lên, Xe đen ăn Tốt bắt Mã. Quân đỏ phi Mã lên, quân đen cũng đưa Mã ra ngoài biên. Sau đó, điểm quan trọng là quân đỏ đem Pháo đem xuống dưới nhằm mục đích cho Mã ăn Pháo, sau đó quân đỏ sẽ đưa Xe xuống tạo nên thế tấn công. Quân đen sẽ dùng Mã ăn Pháo, quân đỏ dùng Xe đỏ ăn Mã. Quân đen sẽ cho Xe đen lùi về, quân đỏ đưa Sỹ lên. Mục đích xe đen lùi về là không cho Mã tấn công. Kế đến,  Xe đen ngang qua Mã, quân đỏ lách Xe qua để hỗ trợ cho Mã, sau đó quân đen sẽ đi Pháo vào để bắt con Mã đỏ. Nếu Mã chạy thi Pháo sẽ ăn Mã đỏ. Đây là thế cờ rất độc và hiểm hóc.

Để phá được thế này, Mã đỏ sẽ đẩy lên bắt con Xe đen. Xe đen không thể ăn Mã vì Xe đỏ sẽ ăn lại. Cách hay nhất là Xe đen phải chạy đi. Quân đỏ lúc này sẽ dùng quân Pháo đuổi Xe đen, Tốt đen sẽ bay lên, Pháo phải chuyển vào giữa thành Pháo đầu để chiếu Tướng. Thấy vậy, quân đen đưa Sỹ lên, quân đỏ dùng Pháo lách ngang qua ăn Tốt đen đồng thời đuổi con Xe đen. Bên đen sẽ phi Tốt lên và quân đỏ sẽ ém quân Mã xuống dưới. Quân đỏ sẽ dùng cách liên kết, Xe đen phải chạy lên. Con Mã đỏ không nằm thế ép nữa. Sau đó, Tốt đỏ sẽ ăn Tốt đen đối phương, đồng thời đuổi Xe đen, Xe đen lách qua một bên. Quân đỏ dùng Pháo đâm thẳng xuống dưới góc. Con Tướng phải bắt buộc chạy ra, nếu không ra Pháo đỏ sẽ ăn Tượng. Nếu Tượng đen bay ra không xuất Tướng, thì quân đỏ sẽ lùi Xe lại, Tượng đen sẽ bị chết. Bên đen sẽ xuất Tướng. Quân Pháo ăn Tượng và chiếu Tướng. Sau đỏ Xe đỏ đi lên, Xe đen ăn Xe đỏ, Mã đen lùi về.  Sau cùng, Mã đỏ sẽ chiếu Tướng, Tướng đen không thể lùi đành mang Mã đen ra đỡ và sau đó Mã đỏ sẽ ăn quân Xe đen. Quân đen sẽ tấn công con Tốt, con Mã đỏ sẽ ăn Tốt đen. Bên đỏ sẽ thí thêm một con Mã nữa, ăn Pháo đen luôn. Trong thế này, quân đỏ sẽ lợi thế hơn, Sỹ, Tượng, Xe, Pháo Mã . Cuối cùng quân đen đã thua cuộc.

Mời các bạn theo dõi video sau:

 

Leave a Reply